Disclaimer

Disclaimer

Contracom hereby reserves the right to modify the content of the website or remove parts at any time without notification.

Limited liability

Contracom makes every effort to keep the content of the website as current as possible and to regularly add new items. Despite this care and attention, content may be incomplete and / or incorrect and Contracom cannot be held responsible for any inaccuracies.

The artwork offered on the website is offered without any form of guarantee or claim to correctness.

The information on the artwork offered on the website is subject to obvious programming and typing errors. You cannot claim an agreement with Contracom on the basis of such errors. Contracom can never accept liability for links to websites or services of third parties included on the website.

Royalty

All intellectual property rights regarding the artwork rest with Contracom.

Copying, distribution and any other use of this artwork is prohibited without written permission from Contracom.

Other

This disclaimer may change from time to time.

De Heurne, October 2020

Disclaimer

Contracom behoudt zich hierbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Contracom spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden en regelmatig met nieuwe items aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is, en kan Contracom niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden.

De op de website aangeboden artwork worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

De op de website aangeboden informatie over het artwork geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kunt u geen overeenkomst claimen met Contracom. Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Contracom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het artwork ligt bij Contracom.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van dit artwork is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Contracom.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De Heurne, Oktober 2020